aktuality

Upozornění!

2.7.2018


Co rodiče mnohdy nevědí o školním stravování a mohlo by je zajímat

5.11.2015


INFORMACE PRO RODIČE/ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

28.5.2015

Vážení rodiče a budoucí strávníci školní jídelny při základní škole ve Zdicích. Rádi bychom vám touto cestou přiblížili provoz naší školní jídelny a krátce vás seznámili s možnostmi stravování a pravidly s ním spojenými. Školní jídelna základní školy Zdice...


Zavedení čipů pro objednávání a výdej stravy

23.3.2015

Od dubna 2015 z důvodu modernizace systému přechází školní jídelna na používání bezkontaktních čipů namísto karet určených pro výdej a objednávky stravy. Strávnící mající funkční karty mohou nadále tyto používat. Při ztrátě, či poškození si již zakoupí nový čip v...


Alergeny ve školní jídelně

17.12.2014

Od 13.12.2014 vešla v platnost nová vyhláška ministerstva zemědělství o povinném zveřejňování alergenů. Dovolila jsem si ve školní jídelně a na internetových stránkách školy zveřejnit několik informativních letáků týkajících se této problematiky. Alergeny jsou...


OBJEDNÁVKY PŘES INTERNET JIŽ OD ZÁŘÍ 2014

29.7.2014

Moderní systém objednávání obědů na www.strava.cz


Informace k přihlašování strávníků a zálohovým platbám na nový školní rok.

13.6.2014

Kalendář akcí