Ředitelské volno 21. 12. 2018

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že dne 21. 12. 2018 bude v naší škole ředitelské volno.

Pro žáky z prvního stupně bude otevřena školní družina, a to i pro děti, které školní družinu běžně nenavštěvují. Je však nutné se do družiny předem závazně přihlásit (přihlášky na ředitelství školy a v ŠD).

Školní jídelna bude také otevřena, oběd na tento den je nutné si objednat.

Pro žáky druhého stupně bude v tento den otevřen školní klub. Zájemci se přihlásí přímo u vedoucí školního klubu pí. Andrlíkové, v případě zájmu si také mohou objednat oběd ve školní jídelně.

Kalendář akcí

Středa 12.12.
Filmové představení 2. roč., 5.roč.,4.B, 4.C
07:30 - 12:20
Kino Beroun - 100 Kč, cesta vlakem odjezd v 8.20, příjezd v 11.20 a v 12.20 h. Podle toho, jak stihnou třídy vlak.

Pátek 14.12.

Pondělí 17.12.

Středa 19.12.
Loutkové divadlo Žebřík 1. - 5. roč.
08:00 - 11:30
Cena: 50 Kč.

Čtvrtek 20.12.