Anketa: Jak zlepšit podmínky ke sportování ve Zdicích?

Anketa je určena občanům všech věkových kategorií, kterým není lhostejná úroveň současných podmínek pro sportovní vyžití v našem městě.

Anketa není pro vyplnění časově náročná. Výsledky ankety by se měly stát jedním z podkladů pro vypracování dokumentu s názvem Plán rozvoje sportu města Zdice na roky 2020 - 2026 , který je nezbytnou podmínkou při podávání žádosti o finanční prostředky z existujících dotačních titulů.

Miroslav Holotina
předseda TJ Loko Zdice

Odkaz na anketu https://forms.gle/1mA4fisJfyx83Uip9

Kalendář akcí

Čtvrtek 5.3.
Divadlo Kladno
07:40 - 12:00

Úterý 10.3.
Focení
09:00 - 10:00