4. - 5. 4. 2019 - Zápis do 1. tříd na školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

zápis do ZŠ Zdice proběhne 4. a 5. 4. 2019, v prvním patře budovy 1. st. ZŠ Zdice od 13.30 – 17.00 hod. Zákonný zástupce je povinen zapsat dítě k povinné školní docházce od 1. 4. – 30. 4. 2019. Dodatečný termín zápisu je 30. 4. 2019 - po telefonické domluvě.

Rodiče se zapíší na vyhovující hodinu na archy, které budou vyvěšeny v MŠ. Jestliže dítě nenavštěvuje MŠ ve spádové oblasti, přijdou rodiče s dítětem kdykoliv po 15.00 hodině.

Kritéria pro přijetí:

K povinné školní docházce od školního roku 2019/2020 budou přednostně přijaty děti s trvalým bydlištěm ve Zdicích, Černíně, Knížkovicích, Chodouni, Bavoryni a Stašově. Celkem může být přijato 72 žáků.

Průběh zápisu:

Zápis je složen z formální a motivační části.

Ve formální části předají rodiče Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (tiskopis najdete na http://www.zszdice.cz/skola/skolni-dokumenty), předloží OP, rodný list dítěte a poskytnou data do matriky školy a upozorní na případná podpůrná opatření doporučená dítěti pedagogicko-psychologickou poradnou.

V motivační části (nejvýše 20 min.) je veden rozhovor pedagoga s dítětem a je orientován na motivování dítěte a orientační posouzení školní zralosti. 

K žádosti o odklad školní docházky přiložte zprávu z PPP a potvrzení dětského lékaře.

Těší se na vás pedagogové ZŠ Zdice a pohádkové bytosti, které vás budou zápisem provázet!

Další informace můžete získat na e-mailu: jitka.palanova@zszdice.cz nebo na tel. 777796911.

 

Kalendář akcí

Pondělí 1.4.