Třída - 9. B

Výzva školního parlamentu pro žáky a rodiče

PODPOŘTE V ČINNOSTI ČLENY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU!

V LETOŠNÍM ROCE BYLI OPĚT ZVOLENI ZÁSTUPCI TŘÍD DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU. JAKOŽTO NOVÉ KOORDINÁTORKY JSME SI ZVOLILY ZA CÍL PODPOROVAT ČLENY PARLAMENTU V SAMOSTATNOSTI A AKTIVNÍM PŘÍSTUPU V ROZHODOVÁNÍ O NĚKTERÝCH AKCÍCH A PROJEKTECH ŠKOLY.

CHCEME PROTO VYBÍDNOUT, VÁS ŽÁKY I RODIČE, ABYSTE SE AKTIVNĚ ZAPOJILI DO DISKUSE O DĚNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE A POMOHLI PARLAMENTÁŘŮM VYBRAT VHODNÉ PODNĚTY PRO JEJICH PARLAMENTNÍ SETKÁVÁNÍ. NABÍDKA OBLASTÍ, KTERÝMI JE MOŽNÉ SE ZABÝVAT, JE PŘILOŽENA V PŘÍLOZE.

PŘÁLI BYCHOM SI, ABY VÝSLEDKEM JEDNÁNÍ PARLAMENTÁŘŮ NEBYLA JEN PRÁZDNÁ SLOVA, ALE KONKRÉTNÍ ČINY.

NA SPOLUPRÁCI SE TĚŠÍ KOORDINÁTORKY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU:

 

Jana Macháčková a Anna Kliková

Přiložené soubory:

Kalendář akcí