Třída - 5. A

Týdenní plán Aj (E. Machová) 10. 6. - 14. 6. 2019

Unit 5 C - Her town

           uč. str. 56 - 57

           PS str. 46 - 47

Napsat a naučit slovíčka.

Umět používat přítomný prostý čas s probranými slovesy (klad, zápor, otázka).

Vazba THERE IS, THERE ARE

13.6. test slovíčka 5 B

Kalendář akcí