Třída - 4. A

Vlastivěda: 24. – 28. 9.

 

PŘEDMĚT CO JE CÍLEM V TOMTO TÝDNU?

Vl str. 8 - 9

• České řeky – vyhledávám je na mapě, zaznamenávám je do slepé mapy.

• Znám pojmy: pramen, přítok, soutok, levý a pravý břeh.

• Úterý 25. 9. – Opakování: vodstvo České republiky, základní informace o České republice.

• Vedu si svůj sešit a učím se z něj.

Kalendář akcí