Třída - 4. A

učivo a úkoly středa 26.9.

D.Ú. ČJ uč 14/2 do zatrženého

zopakovat řadu vyjmenovaných slov po B

Aj- Višínová - trénovat na minitest - středa 3.10., ústně slovíčka

čt- přinést čítanku se záznamem přečteného

VV-na úterý 10-15 listů

Ve škole:

M ps- 12/3, 13/1

geometrie- rýsování kolmých a rovnoběžných přímek

 

Čj - opakování párových souhlásek

vyjmenovaná slova po b- opakování příbuzných slov a chytáků   

 

Aj- Višínová - zkušební minitest- učit se podle něj na test ve středu 3.10.

ústně trénovat slovíčka

ps. str. 9

Kalendář akcí