Třída - 4. A

týdenní plán 8.10. - 12.10.

Týdenní plán 4.A

6. školní týden 8.10. - 12.10. 2018

 

Předmět

Co se budeme učit?

Český jazyk

gramatika:

 • opakování psaní vlastních jmen, řazení podle abecedy,-

 • opakování- řazení slov podle abecedy

 • opakování řad vyjmenovaných slov, slova příbuzná

 • nauka o slově – slova souznačná a protikladná, slova jednoznačná a mnohoznačná, slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená

 • sloh- bohatost vyjadřování

 • učebnice str.18- 23

 • pracovní sešit str. 17 dokončení - 20

 • čtení: čítanka – str. 25-28

 • Kubula a Kuba Kubikula

 • deníček – d.ú. přes víkend

 • středa – čtenářská dílna- přinést vlastní knížku

Matematika

 • opakování sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku

 • opakování násobilky

 • násobení jednociferného a dvojciferného čísla(s 1 desítkou, s více desítkami)

 • dělení dvojciferného čísla jednociferným

 • ps str. 18-21

Přírodověda

 • Rostliny

 • list, květ, plod se semeny

 • dělení rostlin podle místa růstu a užitku

 • uč. str. 12 - 14

Anglický jazyk-

skupina Višínová

2. lekce – What´s in house?

uč. str. 12-13

ps. str. 12

uč. 62 – čísla 21-100

Otázky a odpovědi s vazbou There is/There are

D.Ú. přepsat vyznačená slovíčka z 2. lekce do slovníčku

 

Kalendář akcí