Zájmové kroužky

Nepovinné předměty, zájmové kurzy a kroužky organizované školou
školní rok 2016/2017

Jméno vyučujícího

Název aktivity

Den

Čas

Učebna

 Machová Eva

Anglický jazyk

PO

12:15 – 13:00

1. B

 Lukešová Tereza

Anglický jazyk

PO

12:15–  13:00

1. A

 Kindlová Monika

Anglický jazyk

ÚT

12:00 – 12:45

2. B

 Vejvodová Veronika

Anglický jazyk

ÚT

12:00 – 12:25

2. C

Mirka Lodeová, T. Lukešová

Pěvecký sbor

ČT

13:35 – 15:15

4. B

T. Lukešová, K. Dolanská

Sportovní výchova: Děti na startu

ÚT

12:40 – 13:25

TV

Anna Geroldová

Sportovní výchova.

PO

13:00 – 13:45

TV

Jan Obleser

Sportovní výchova

12:40 – 13:25

TV

Denisa Bártová

Výtvarný kroužek

ÚT /1x 14 dnů

13. 45 – 15.15

nástavba v TV

Taťána Houdková

Kamínek_Mladí ochránci přírody

SO

9 – 14:30/1x 14 dní

4. B nebo v přírodě

Družina

L. Drsková

 

 Flétna

 

Začátečníci  st- 15.00 – 15.30
Pokročilí čt –14.30 – 15.10

4. odd. ŠD

Družina

H. Košťálková

 

Taneční kroužek

 

 

14.00 – 14.45

 

tělocvična

p. Kasl

Rybářský kroužek

ČT

15.30 – 16.30

2. st.

p. Rendlová

 

Taneční kroužek školního klubu

Hip - hop

 

18,00 – 20,00

tělocvična

 

 

 

 

Kalendář akcí

Čtvrtek 25.4.

Úterý 30.4.
Den Země - Ukliďme Česko
http://www.zszdice.cz/web/aktuality/den-zeme-uklidme-cesko-30-4-2019-6209