Týdenní plán rozvržení zájmových činností

Karolína Skalová - 5. oddělení

 

Denně: ZČ Odpočinkováčtení knih, časopisů, komunitní kruh, poslech CD, zábavné hry,

soutěže, smyslové hry, deskové hry, individuálně dle zájmu dětí

 

Pondělí: ZČ Výtvarná (kroužek) 15:30 – 16:30

- malování, kreslení a vyrábění z různých druhů materiálů, práce s přírodninami, origami, skupinové tvoření aj.

 

Úterý: ZČ vlastivědná a přírodovědná

- povídání si na témata můj domov, město, okolí

- zvířata, příroda, roční období, rostliny

- lidé kolem nás, člověk

- tématické vycházky (Knihov, Písmena, areál V Zahradách)

 

Středa: ZČ sportovní/tělovýchovná/ míčové hry, soutěže

- tělocvična, hřiště, areál V Zahradách, Písmena, Knihov, naše třída (podle počasí)

 

Čtvrtek: ZČ pracovní

- Tvorba drobných výrobků (výrobky podle přání dětí, dekorace k ročním období, svátkům)

 

Pátek: Hry MPP/OSV

hry naučné, zábavné, podporující pozitivní klima ve družině, spolupráci, toleranci či vzájemnou komunikaci.

 

Každý den:Podle počasí pobyt venku – areál školy, vycházky, školní hřiště

(Možnost písemné vypracování domácích úkolů, pomoc)

Kalendář akcí