Týdenní rozvržení zájmových činností

 

    Hana Košťálková - 3. oddělení

 

 Denně: 11,40 - 11,55 hod. příchod do ŠD, hry, hygiena a příprava na oběd

             11,55 - 12,25 hod. oběd ve školní jídelně              

             12,25 – 13,00 volná zábava dětí, přechod do budovy ŠD (bývalá MŠ).

                                     Převlékání pro pobyt venku.

             13 – 14,20 se snažíme podle počasí a kroužků o pobyt dětí venku –       

                                                                                                            vycházka

             14,20 – 14,30 hod. = svačina (děti si nosí vlastní). Voda je ve ŠD.

 

 

Pondělí: Turistika a přírodověda ve ŠD 12,30 – 14 hod.

               Dlouhá ŠD ve 3. odd. ŠD = hry a hračky, pohádkové odpoledne, PC.

 

 

Úterý:     Dovedné ruce a pracovní činnosti

                Taneční kroužek 15,10 – 15,50 v tělocvičně ZŠ, ostatní děti v 15 hod.

                                                            převádím do 2. odd. ŠD, kde je dlouhá ŠD.

 

 

Středa:    po obědě čekáme v 1. B na děti z AJ  = 12 – 12,45 hod.

                Pobyt venku a vycházka

                Malujeme a vyrábíme ve ŠD

                Čtenářská chvilka, poslech i divadlo.

                Od 16,10 hod. jsou děti na dlouhé ŠD v 5. odd. ŠD = boční vchod  ZŠ.

 

 

 Čtvrtek:  Pobyt před ZŠ do 13,30 hod

                Pěvecký sbor 13,30 – 15 hod. (zpívající děti mají tašku v šatně ZŠ).

                Deskové hry a stavebnice ve ŠD

                Flétna 15 – 15.30 ve 4. odd. ŠD L. Drsková

 

   

 Pátek:      Vycházka 13 – 14,20 hod.

                 Čtenářská chvilka, hrajeme si a povídáme, odpočinková zájmová                                                              

                  činnost dětí dle jejich zájmů. MPP - hry

                  Od 15,30 hod. spojena všechna odd. ŠD na dlouhou v naší třídě.

                                          - hry a hračky, PC, pohádkové odpoledne aj. činnosti

                                             podle zájmu dětí. Úklid her a hraček.

Kalendář akcí