Týdenní rozvržení zájmových činností

Hana Košťálková - 3. oddělení

Denně:11,40 - 12,00 hod. příchod do ŠD, hry, hygiena a příprava na oběd

12,05 - 12,25 hod. oběd ve školní jídelně

12,25 – 13,00 volná zábava dětí

13 – 14,20 se snažíme podle počasí a kroužků o pobyt dětí venku – vycházka

14,20 – 14,30 hod. = svačina (děti si nosí vlastní)

Ve středu a ve čtvrtek jsou druháci po vyučování ve 12:30 na oběd a dojdou do ŠD samostatně

ZČ Odpočinkováčtení knih, časopisů, povídání na různá témata (komunitní kruh), besedy, zábavné hry, soutěže, smyslové hry, deskové hry, individuálně dle zájmu dětí

 

Pondělí:ZČ sportovní- míčové hry, soutěže, vycházka, tělocvična, hřiště, třída

pohádkové odpoledne a individuální zábava dětí při dlouhé ŠD

 

Úterý:ZČ výtvarná(malujeme a vyrábíme)

- Tvorba drobných výrobků (výrobky podle přání dětí, dekorací k ročním období, svátkům), malování, kreslení podle fantazie dětí

Taneční kroužek15,30 – 16,00 v tělocvičně ZŠ, ostatní děti budou již od 15:30 hod. převáděny do 2. odd. ŠD, kde je dlouhá ŠD.

 

Středa:ZČ přírodovědná(vycházka, turistika a přírodověda)

-Pobyt venku a vycházka

- povídání si na témata můj domov, město, okolí

- zvířata, příroda, roční období, rostliny

- lidé kolem nás, člověk

- tématické vycházky

 

Čtvrtek:Hry MPP/OSV

hry naučné, zábavné, podporující pozitivní klima ve družině, spolupráci, toleranci či vzájemnou komunikaci.

13 - 14 hod SBOR ve 2:B - 3. odd ŠD bude venku nebo v 1.C

 

Pátek:ZČ pracovní

tvorba drobných výrobků a dekorací

konstruktivní, deskové a smyslové hry, individuálně podle zájmu dětí

pohádkové odpoledne ve ŠD - četba, poslech, video a DVD

Kalendář akcí