Týdenní rozvržení zájmových činností

Hana Košťálková - 3. oddělení

Denně – 11:40 – 12:00 příchod do ŠD, hry, hygiena , příprava na oběd

                12:05 – 12:25 oběd ve školní jídelně

                12:25 – 13:00 volná zábava dětí

                13:00 – 14:20 se snažíme podle počasí a kroužků o pobyt dětí venku, vycházka

                14:20 – 14:30 svačina (děti si nosí vlastní)

               

ZČ odpočinková – čtení knih, časopisů, povídání na různá témata (komunitní kruh),besedy

                 zábavné hry, soutěže, smyslové hry, deskové hry, individuálně dle zájmu dětí

 

Pondělí:  ZČ  sportovní – míčové hry, soutěže, vycházka, tělocvična, hřiště, třída

                 pohádkové odpoledne a individuální zábava dětí při dlouhé ŠD

                 14:00 – 14:45 Taneční kroužek v tělocvičně ZŠ

 

Úterý : ZČ výtvarná ( malujeme a vyrábíme)

              tvorba drobných výrobků ( výrobky dle přání dětí ,dekorací k ročním období,

              svátkům),malování, kreslení podle fantazie dětí

 

Středa: ZČ Přírodovědná ( vycházka, turistika a přírodověda)

              pobyt venku a vycházka

              povídání si na téma Můj domov, město a okolí

              zvířata, příroda, roční období, rostliny

              lidé kolem nás,člověk, tématické vycházky

 

Čtvrtek: Hry MPP/OSV

                hry naučné, zábavné, podporující pozitivní klima ve družině, spolupráci,toleranci

                či vzájemnou komunikaci

 

Pátek: ZČ pracovní

             tvorba drobných výrobků a dekorací

             konstruktivní, deskové a smyslovéhry, individuálně podlezájmu dětí

             pohádkové odpoledne ve ŠD – četba, poslech,video a DVD

            

Kalendář akcí