Týdenní rozvržení zájmových činností

Jaroslava Jungmannová - 2. oddělení

 

Pondělí- Odpočinková zájmová činnost (četba knih, časopisů, povídání  s dětmi, besedy).

Přírodovědná zájmová činnost

Vlastivědná zájmová činnost

 

Úterý- Odpočinková zájmová činnost(četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy).

Tvořivávýtvarná zájmová činnost

 

Středa- Odpočinková zájmová činnost(četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy).

Pracovní zájmová činnost

 

Čtvrtek- Odpočinková zájmová činnost(četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy).

Sportovní zájmová činnost (tělocvična, hřiště, Knihov, Písmena, areál V Zahradách )

 

Pátek- Odpočinková zájmová činnost(četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy).

 

MPP- hry každý den - podle počasí vycházky do přírody, hry na školním hřišti.

Rekreační činnost– individuální hry dětí

PNV – pomoc při vypracování domácích úkolů, hry dle volby dětí , konstruktivní hry – stavebnice, společenské a deskové hry

Kalendář akcí

Středa 12.12.
Filmové představení 2. roč., 5.roč.,4.B, 4.C
07:30 - 12:20
Kino Beroun - 100 Kč, cesta vlakem odjezd v 8.20, příjezd v 11.20 a v 12.20 h. Podle toho, jak stihnou třídy vlak.

Pondělí 17.12.

Středa 19.12.
Loutkové divadlo Žebřík 1. - 5. roč.
08:00 - 11:30
Cena: 50 Kč.

Čtvrtek 20.12.