Týdenní rozvržení zájmových činností

 

 

                             Jaroslava Jungmannová – 2. oddělení

 

Pondělí:     13:30 – 14:30     ZČ přírodovědná, vlastivědná 

 Úterý:        13:30 – 14:30     ZČ výtvarná 

Středa:       13:30 – 14:30     ZČ pracovní   

                    15:15 – 16:00     Výtvarný kroužek 

Čtvrtek:     13:00 – 13:30     čtení ve čtenářském koutku

                    14:00 – 14:30     ZČ  sportovní 

Pátek:        12:30 – 13:00      MPP hry

                   13:30 – 14:30      ZČ  hudební, dopravní

 

KAŽDÝ DEN – podle počasí   vycházky do přírody, hry na školním hřišti

                         odpočinková ZČ ( četba  knih, časopisů,povídání s dětmi, besedy)

                         rekreační ZČ – individuální hry dětí, dokončení výrobků ze zájmových činností

                        PNV – pomoc při vypracování domácích úkolů

                         hry dle volby dětí, konstruktivní hry – stavebnice, společenské a deskové hry

 

Kalendář akcí