Týdenní rozvržení zájmových činností

Jaroslava Jungmannová - 2. oddělení

 

Pondělí - Odpočinková zájmová činnost (četba knih, časopisů, povídání  s dětmi, besedy).

                 Přírodovědná zájmová činnost

                 Vlastivědná zájmová činnost

 

Úterý - Odpočinková zájmová činnost (četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy).

            Tvořivá výtvarná zájmová činnost

 

Středa - Odpočinková zájmová činnost (četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy).

               Pracovní zájmová činnost

 

Čtvrtek - Odpočinková zájmová činnost (četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy).

                Sportovní zájmová činnost ( tělocvična, hřiště, Knihov, Písmena, areál V Zahradách )

 

Pátek - Odpočinková zájmová činnost (četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy).

MPP- hry každý den - podle počasí vycházky do přírody, hry na školním hřišti.

                      Rekreační činnost– individuální hry dětí

PNV – pomoc při vypracování domácích úkolů, hry dle volby dětí , konstruktivní hry – stavebnice, společenské a deskové hry    

    

Kalendář akcí