Týdenní rozvržení zájmových činností

Jaroslava Jungmannová - 2. oddělení

 

Pondělí- Odpočinková zájmová činnost (četba knih, časopisů, povídání  s dětmi, besedy).

Přírodovědná zájmová činnost

Vlastivědná zájmová činnost

 

Úterý- Odpočinková zájmová činnost(četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy).

Tvořivávýtvarná zájmová činnost

 

Středa- Odpočinková zájmová činnost(četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy).

Pracovní zájmová činnost

 

Čtvrtek- Odpočinková zájmová činnost(četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy).

Sportovní zájmová činnost (tělocvična, hřiště, Knihov, Písmena, areál V Zahradách )

 

Pátek- Odpočinková zájmová činnost(četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy).

 

MPP- hry každý den - podle počasí vycházky do přírody, hry na školním hřišti.

Rekreační činnost– individuální hry dětí

PNV – pomoc při vypracování domácích úkolů, hry dle volby dětí , konstruktivní hry – stavebnice, společenské a deskové hry

Kalendář akcí