Školní dokumenty - ke stažení

 - Školní řád

 - Pravidla pro hodnocení žáků

  - Vnitřní řád školní družiny

 - Vnitřní řád školního klubu

 - Školní vzdělávací program

 - Příloha č.2 ke Školnímu vzdělávacímu programu

  - Příloha č.3. k ŠVP, Školní vzdělávací program - Škoní družiny

  - Vnitřní řád školní jídelny

 - Preventivní program

 - Storno podmínky pro vícedenní akce pořádané ZŠ Zdice

 - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 - Žádost o přijetí žáka do ZŠ Zdice

 - Žádost o odhlášení žáka ze ZŠ Zdice

 - Žádost o odklad povinné školní docházky

 - Přihláška ke stravování do školní jídelny

 - Zdravotní prohlášení

 - Posudek o zdravotní způsobilosti

 - Žádost o uvolnění z předmětu

 - Žádost o uvolnění žáka z výuky

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

 - Inspekční zpráva (2013)

 - Inspekční zpráva (2007)

 - Inspekční zpráva (2002)

 

 

 

Kalendář akcí