Zeměpis - Havlíčková

 Požadavky na sešity (pro všechny ročníky)

 1x sešit A4 libovolný (je možné pokračovat v sešitě z loňska)

 

 Učebnice pro 1. pololetí

6. ročník: Přírodní prostředí Země (modrá učebnice)

7. ročník: Zeměpis světa 2 (zelená učebnice)

8. ročník: Zeměpis - Česká republika

9. ročník: Zeměpis - Lidé žijí a hospodaří na Zemi

Kalendář akcí

Čtvrtek 25.4.

Úterý 30.4.
Den Země - Ukliďme Česko
http://www.zszdice.cz/web/aktuality/den-zeme-uklidme-cesko-30-4-2019-6209